Veiligheid is de basis op iedere werkvloer. Om deze veiligheid te kunnen waarborgen, moet aan de volledige veiligheidsketen voldaan worden. Op deze manier kun je namelijk voor alle onderdelen de risico’s en wensen identificeren en zorgen voor oplossingen. Bij G4S Training & Safety kun je terecht voor alle onderdelen van de veiligheidsketen, zodat jij en jouw medewerkers mensenlevens kunnen redden. 

Gepaste opleidingen en adviezen aan de hand van de veiligheidsketen  

G4S Training & Safety gaat voor volledige veiligheid. Dit houdt in dat er naar alle onderdelen wordt gekeken en ook voor al deze onderdelen een gepaste cursus of opleiding wordt aangeboden. Deze gehele veiligheidsketen is namelijk ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zodat iedereen rampenbestrijding en veiligheidszorg kan leren. Daarnaast biedt het ook de basis voor verschillende overheidsinstanties. 

Vijf onderdelen behandeld bij G4S Training & Safety 

Bij de veiligheidsketen wordt gekeken naar vijf verschillende onderdelen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Een proactieve werkgever zorgt ervoor dat er op voorhand al maatregelen worden getroffen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit houdt ook in dat de juiste vergunningen worden aangevraagd. Daarnaast moeten ook de juiste instanties worden ingeschakeld om risico’s te voorkomen (preventie). Deze twee zaken hangen nauw samen wanneer calamiteiten zich voordoen. 

Fouten voorkomen in de toekomst  

Uiteraard moet er daarna ook voor gezorgd worden dat er maatregelen komen voor een goede reactie op onveilige situaties (preparatie) en moet er in geval van een calamiteit juist gehandeld worden om deze te stoppen (repressie). G4S Training & Safety helpt jou daarna ook bij de nazorg. Hierbij wordt gekeken naar wat er moet gebeuren om weer terug te gaan naar een normale situatie. Bij deze fase leer je hoe je fouten kunt aanpakken om deze te kunnen voorkomen in de toekomst aan de hand van adviezen. 

Door Sjors