Het belang van technologie in totaallogistiek is doorslaggevend. Dankzij technologische innovaties is de logistieke sector veel efficiënter en rendabeler geworden, wat ook lagere kosten voor klanten en gebruikers met zich meebrengt. Hier volgen enkele voorbeelden van technologie in het vervoer die bepalend zijn voor de manier van werken in de logistieke sector van vandaag.

Robotica

Wanneer we het over robotica hebben, bedoelen we de invoering van robots in logistieke processen. Dit is vandaag reeds een realiteit. Dankzij de aanwezigheid van robots in magazijnen worden zowel voorraad- als transporttaken veel efficiënter en sneller uitgevoerd.

Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat het gebruik van robots ook plaatsvindt bij taken waarbij het werk van robots en mensen wordt gecombineerd. Op die manier vullen zij de taken van de menselijke werknemers in hun dagelijks leven in de sector totaallogistiek aan en vergemakkelijken deze. Bovendien zijn er met de invoering van bestel robots zelfs leveringsdiensten die bijna volledig door dit soort machines worden uitgevoerd.

Technologie in vervoer en automatisering

Naast het gebruik van robots is ook procesautomatisering het vermelden waard. Robots zijn de machines die het werk doen, maar automatisering is het proces waarbij deze robots zelfstandig kunnen werken, zonder dat er menselijk toezicht nodig is.

Deze technologie is zowel aanwezig in veel van de robots die meewerken aan logistieke taken als in de logistieke software zelf. Hierdoor kunnen niet alleen veel routinematige en repetitieve taken sneller worden uitgevoerd, maar kunnen ook menselijke fouten worden geëlimineerd, waardoor de efficiëntie van de uitgevoerde taken verder toeneemt.

Groene technologie

Andere belangrijke aspecten waar de transport & logistiek technologie veel te zeggen heeft, zijn de zogenaamde groene logistiek.

Dat wil zeggen, de logistieke activiteit die ernaar streeft haar effect op het milieu te verminderen. In die zin stappen de meeste logistieke transportvloten momenteel af van het gebruik van voertuigen met verbrandingsmotoren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Software voor logistiek beheer

Ten slotte is een andere technologie in het logistieke vervoer die in een groot deel van de sector aanwezig is, het gebruik van logistieke software die het mogelijk maakt alle taken vanuit een instrument of toepassing te beheren. Op die manier wordt uitgelegd hoe de hele logistieke activiteit digitaal en veel efficiënter kan worden beheerd.

Bovendien kunt u zich met logistieke software aanpassen aan de behoeften van logistieke professionals en consumenten (wat ook de klantervaring verbetert), door elk van hen in real time bijgewerkte informatie te bieden over de processen van verzending en levering.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe technologische innovatie de industrie en het hele logistieke proces verbetert, vanaf het moment dat de gebruiker een product koopt tot het moment dat hij het ontvangt.

Door Redactie