wetenschapsfilosofie

De wetenschapsfilosofie is een tak binnen de filosofische wereld en wel eentje waarin men zich bezighoudt met de wetenschap en hoe deze benaderd en ontvangen wordt. Het kan hierbij gaan om diverse onderdelen van de wetenschap, dus sociale wetenschappen zijn hierbij niet ondergeschikt aan bijvoorbeeld natuurwetenschappen. In de wetenschapsfilosofie houdt men zich verder bezig met de vraag in hoeverre wetenschapstheorieën overeenkomen met filosofische ideeën of juist met de vraag of een stelling wel adequaat is in historisch opzicht. Je merkt het vast al: dit is een lastig te doorgronden onderwerp. Voordat je hier echt mee aan de slag kunt is het zinvol je eerst uitgebreid in te lezen. Dit kan daadwerkelijk door te lezen, maar veel mensen prefereren om al luisterend informatie op te doen. Wat dat betreft hebben zij geluk, want her en der zijn er diverse uitstekende hoorcolleges online aan te schaffen en te downloaden. De kans dat je na het luisteren van een paar van zulke hoorcolleges verder komt is aanzienlijk.

wetenschapsfilosofie

De plaats van het empirisme in de wetenschapsfilosofie

Wie besluit zich in de wetenschapsfilosofie te verdiepen komt ongetwijfeld al snel in aanraking met het empirisme. Het empirisme neemt een vooraanstaande rol in deze wereld in, want deze stroming gaat uit van de overtuiging dat mensen kennis opdoen vanuit de manier waarop zij hun leven beleven. Wetenschappelijke kennis waarvan men al dan niet bewust is worden dus constant getoetst aan ervaringen die men opdoet. Mensen bepalen hierbij zelf of een wetenschappelijke stelling correct is of niet – en dat dus louter aan de hand van waarnemingen die ze zelf doen in het dagelijks leven. Natuurlijk is het interessant om te onderzoeken in hoeverre het begrip van de wereld bij empiristen daadwerkelijk verandert, en ook aangepast kan worden wanneer er afwijkende zaken worden waargenomen.

Door Sjors