BRL 6000 21

Is jouw bedrijf actief in de sector van de bodemenergiesystemen? Dan is het zeer waarschijnlijk dat je als bedrijf zijnde een of meerdere certificaten dient te behalen om daadwerkelijk werken te mogen uitvoeren. Of het nu gaat om het ontwerp, de realisatie, het onderhoud of het beheer van het systeem, dat doet daarvoor nog niet eens ter zake. Een bekende certificering in dit werkveld is de BRL 6000 21. Dit certificaat heb je nodig wanneer je als installatiebedrijf aan het bovengrondse deel werkt van een bodemenergiesysteem. Dit is nodig om een bepaalde mate van kwaliteit te kunnen garanderen aan de afnemer of de gebruiker. 

Kwaliteit leveren

Wanneer krijg je het BRL 6000 21 certificaat?

Als je werkzaamheden wilt uitvoeren aan bovengrondse delen van een bodemenergiesysteem, dan zijn er officiële algemene kwaliteitscriteria waar je aan moet voldoen. Zo niet, dan ontvang je het certificaat niet en mag je dus in wezen het werk niet uitvoeren. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor dit keurmerk, wordt onder meer de interne kwaliteit binnen je bedrijf nader bestudeerd. Bedrijfsprocessen en kennis bij medewerkers zijn punten die aan de orde komen. Als je niet zeker bent of je als onderneming zijnde voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, is er trouwens nog geen man overboord. Er zijn namelijk bedrijven waarbij je ondersteuning kunt inschakelen. Via deze deskundige begeleiding bereik je na verloop van tijd zeker het niveau dat nodig is.

Ondersteuning

Voor welke deelgebieden geldt BRL 6000 21?

Het certificaat BRL 6000 21 geldt voor een aantal specifiek afgebakende deelgebieden in het werkveld. Kortweg kun je stellen dat het om de volgende deelgebieden gaat:

• Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. 

• Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. • Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Door Sjors