bezwaar UWV

Als u een beslissing van het UWV heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, kunt u daartegen in bezwaar bij UWV. Bezwaar maken kan slechts tegen officiële beslissingen van het UWV. In de officiële beslissing(en) vindt u de wijze van bezwaar maken terug. Bezwaar tegen UWV kunt u online indienen (met uw DigiD) of per post versturen. Bezwaar bij UWV moet dus schriftelijk gebeuren. Let op! Een klacht bij UWV is anders dan bezwaar UWV. Een klacht is bedoeld voor de dienstverlening. Bent u dus niet tevreden over de dienstverlening, dan kunt u daartegen geen bezwaar bij UWV maken. U dient dan een klacht in.

bezwaar UWV

De bezwaartermijn is doorgaans 6 weken. Deze termijn begint te lopen nadat de brief met de beslissing verzonden is. Wilt u bezwaar bij UWV inzake de Ziektewet maken, dan is de bezwaartermijn meestal korter, namelijk 2 weken. Als u het bezwaar bij UWV te laat indient, wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. U kunt het ook aan een specialist overlaten om namens u bezwaar tegen UWV in te dienen. Als u langer de tijd nodig hebt om uw bezwaar naar UWV te sturen, dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Daarin zet u uw gegevens die u normaal ook in het bezwaarschrift zou zetten, alleen vermeldt u nog geen gronden van het bezwaar. U vermeldt wel dat de redenen van het bezwaarschrift zo snel als mogelijk opgestuurd zullen worden.

Naar aanleiding van uw bezwaar zal UWV de bestreden beslissing opnieuw bekijken. Dit zal door een andere medewerker gebeuren dan de medewerker die de beslissing genomen heeft. Er zal dan gekeken worden of het UWV op grond van de correcte informatie de beslissing heeft genomen. Daarna zal er een hoorzitting plaatsvinden (telefonisch of fysiek). Deze hoorzitting is niet verplicht, u kunt deze ook achterwege laten. De uitspraak op bezwaar tegen UWV komt meestal binnen 13 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn. Als er medische redenen relevant zijn voor de beoordeling, zal deze termijn langer zijn, namelijk 17 weken.

bezwaar UWV

Het is wel belangrijk om te weten dat de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een uitspraak duidelijk is.

Het kan zijn dat u kosten maakt bij het maken van bezwaar tegen UWV. Bij een gegrond bezwaarschrift (dus wanneer uw bezwaarschrift goedgekeurd wordt) worden de kosten in sommige gevallen aan u vergoed. Daar moet u dan wel zelf om vragen in uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar van UWV? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Door Sjors